Cursus tot het verlengen van het ADR-getuigschrift.
Het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) en het Koninklijk Besluit van 26 maart 1993 verplichten de bestuurders van voertuigen die gevaarlijke goederen over de weg vervoeren een ADR-opleidingsgetuigschrift te behalen. Deze moeten een cursus volgen bij een erkende instelling - D.D.& S. trainingen vzw - en slagen voor het examen ingericht door een erkende instelling, zijnde het instituut wegtransport en logistiek België (ITLB).

Het ADR-getuigschrift is slechts vijf jaar geldig. Dit kan verlengd worden door een bijscholingsopleiding te volgen in de twaalf maanden voorafgaand aan de vervaldatum. Zowel het volgen van de cursus als het slagen voor het examen moeten binnen deze twaalf maanden plaatsvinden.

Indien men na het verstrijken van de vervaldatum zijn getuigschrift wil verlengen, moet men opnieuw de initiële opleiding(en) volgen in plaats van een bijscholingsopleiding, en slagen voor het examen.

De bijscholingscursus categorie I


Duurtijd: 2 dagen inclusief de praktische oefeningen.

Programma categorie I - cursusboek ITLB
• Reglementering met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen
  • Voorschriften voor het vervoer
  • Boorddocumenten
  • Signalisatie
  • Voorschriften tijdens het vervoer
  • Vrijstellingen
  • Preventie van en noodmaatregelen bij ongevallen
  • Stuwing en beveiliging van de lading
  • Praktisch gebruik van de veiligheidskaarten

  Inschrijven...