De initiële cursus tankvervoer categorie II


Duurtijd: 1,5 dagen - dit kan enkel na of aansluitend op de basiscursus

Vervolgens moeten de cursisten een bijhorend openboek examen afleggen bij het ITLB. De FOD Mobiliteit en Vervoer levert na het slagen voor het examen een ADR-opleidingsgetuigschrift af.

Met dit opleidingsgetuigschrift mogen alle niet-ontplofbare (klasse 1) en niet-radioactieve (klasse 7) gevaarlijke goederen vervoerd worden in grote tanks en in om het even welke wijze van vervoer (colli / losgestort).

Programma categorie II - cursusboek ITLB
• Tanks voor het vervoer van gevaarlijke goederen
• Het gedrag op de weg bij het vervoer van gevaarlijke stoffen in tanks
• Boorddocumenten
• Signalisatie
• Uitrusting van het voertuig
• Het laden en lossen van tanks
• Het vervoer van gassen
• Het vervoer van vaste stoffen en vloeistoffen

Inschrijven...