De initiële basiscursus categorie I

Duurtijd: 3 dagen inclusief de praktische oefeningen (gebruik veiligheidskaarten, eerste hulp en brandbestrijding).

Vervolgens moeten de cursisten een bijhorend openboek examen afleggen bij het ITLB. De Federale Overheidsdienst (FOD) Mobiliteit en Vervoer levert na het slagen voor het examen een ADR-opleidingsattest af. Dit attest is vijf jaar geldig.

Met dit getuigschrift mogen alle niet-ontplofbare (klasse 1) en niet-radioactieve (klasse 7) gevaarlijke goederen vervoerd worden, waarvan de hoeveelheid de voorgeschreven vrijstellingsgrenzen conform 1.1.3.6 overschreden worden:

• in verpakkingen (vaten, zakken, gasflessen …)
• in IBC's (grote verpakkingen voor losgestort vervoer)
• in grote verpakkingen voor verpakte goederen
• losgestort (in kipwagens of containers)
• in batterijvoertuigen met totale inhoud van maximum 1.000 liter
• in afneembare tanks met een individuele inhoud van maximum 1.000 liter
• in tankcontainers, mobiele tanks of MEGC's, met een individuele inhoud
van maximum 3.000 liter

Programma categorie I - cursusboek ITLB
• Reglementering met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen
  • Voorschriften voor het vervoer
  • Boorddocumenten
  • Signalisatie
  • Voorschriften tijdens het vervoer
  • Vrijstellingen
  • Preventie van en noodmaatregelen bij ongevallen
  • Stuwing en beveiliging van de lading
  • Praktisch gebruik van de veiligheidskaarten
  • Eerste hulp
  • Blusoefening

  Inschrijven...