Er zijn 4 ADR-opleidingen die gevolgd kunnen worden, dit voor alle klassen behalve klasse 1 en klasse 7. Deze zijn specifiek toegespitst op het vrachtvervoer over de weg, dit conform het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Basiscursus categorie I (colli / losgestort)
Specialisatiecursus tankvervoer categorie II **
Bijscholingsopleiding categorie I
Bijscholingsopleiding categorie II
Veiligheidsadviseur wegtransport (alle klassen behalve 1,2 en 7)
Veiligheidsadviseur wegtransport - recyclage (alle klassen behalve 1,2 en 7)
Veiligheidsadviseur wegtransport Klasse 2
Veiligheidsadviseur wegtransport Klasse 2 - Recyclage

** te volgen na of aansluitend op de opleiding categorie I

Cultuur Centrum Zwaneberg
Plaats:
Cultuur Centrum Zwaneberg
Cultuurplein 1
2220 Heist-op-den-Berg

Inlichtingen:
Fax: 00 32 15 / 24 93 28
Gsm: 00 32 475 / 46 04 96
jef.goossens@adrheist.be